Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 12 november 2017

Tema: ”Frälsningen”

Gudstjänsten 12 november 2017

Församlingens kör inledde med en sång under Harriet Nilssons ledning och till David Nilssons pianoackompanjemang.
Suzanne Bosma Hällgren var mötesledare, Ann Daremark läste en av dagens bibeltexter och Solveig Lindström spelade orgel till de unisona sångerna.
Svante Persson från Kinna var dagens förkunnare, och han utgick i sin predikan ifrån Joh.12:35-43. En text som innehåller två avdelningar, den ena med ljus och mörker, och den andra att se och att tro.
Gud skapar ljuset, och ljuset utplånar och förintar mörkret! Mörkret kan inte bestå, så länge det finns ljus. Jesus är världens ljus, och han får lysa in i våra liv!
Alla fick till sist ta emot Herrens Välsignelse, innan gemenskapen fortsatte runt kaffeborden ute i Cafét.

Text och foto: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 171116