Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 12 mars 2017

Tema: "Den kämpande tron”

Kören sjunger

Bernt-Olof Jonasson hälsade välkommen, till församlingens Årshögtid, dagen efter församlingens årsmöte. 


Alvar Gustafsson läste en av dagens bibeltexter, och församlingens kör sjöng ett antal sånger under Harriet Nilssons ledning och pianoackompanjemang. 

Det hölls en offergång, till församlingens verksamhet. 

Bernt-Olof utgick i sin predikan ifrån Mark.14:3-9. Den kämpande tron är ett aktuellt ämne som berör oss, då vi får kämpa med tvivel och olika trosfrågor. 
Tvivel är en del av vår tro, inte en motsats! Då man stöter på tvivel, är det viktigt att gå vidare med den tro man har! 
Jesu död och uppståndelse, ligger till grund för människans eviga räddning.
Många har svårt att se djupet av det som Jesus gjorde. 
Viktigt att ta del av Guds ord på olika sätt. Vi skall försöka hjälpa varandra att växa i kärlek och i tro! 


Mot slutet av gudstjänsten, hölls en förbönsakt för den nyvalda församlingsstyrelsen. 
Alla fick till sist ta emot Herrens välsignelse. 

En utgångskollekt hölls, till förmån för Pastors-och Diakonutbildningen i Bromma. 
Gemenskapen fortsatte runt kyrkkaffeborden ute i cafét.

Foto: Johnny Daremark 
Text: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 170321