Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 11 mars 2018

Midfastosöndagen - Livets Bröd

Erik Johnny Miranda Annika

Pastors-och diakonutbildningen på Teologiska Högskolan Stockholm stod i fokus, då en blivande pastor predikade och dagens kollekt gick till utbildningen.

Miranda Shojaeian Jalouli utgick i sin predikan från Joh 6:1-15, en text som handlar om ”brödundret”. Ett under som tydligt visar på att Jesus själv är livets bröd. Det skedde under och tecken överallt där Jesus gick fram. Det eviga livets vatten är till för alla människor. Herrens nåd och välsignelse uppfyller våra behov.

Medverkande
Erik Hällgren och Johnny Daremark, blås
Annika Wickman, piano
Margareta Rosvall, textläsning och bön
Erik Hällgren, gudstjänstledning

Alla fick till sist ta emot Herrens välsignelse innan gemenskapen fortsatte runt kaffeborden ute i caféet.

Text och bild Ingela Andersson

Senast uppdaterad 180314