Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 11 juni 2017

”Heliga Trefaldighets Dag”

Lars-Åke_Johnsson

Bernt-Olof Jonasson församlingens föreståndare, fungerade som mötesledare och som dagens predikant. Jörgen Lönnmyr spelade orgel till de gemensamma sångerna, och Lars-Åke Johnson och Emilia Yngve sjöng till David Nilssons pianoackompanjemang.
Laila Rehnstedt läste en av dagens bibeltexter.

Bernt-Olof utgick i sin predikan ifrån Joh.11:18-27, ett kapitel som handlar om när Jesus uppväckte Lasaros ifrån de döda.
Gud- skaparen utav allt, han är sändningens och hoppets Gud. Han sänder människor för att inge andra hopp. Jesus är uppståndelsen och livet, den som tror på honom, skall leva om han än dör! När vi tror, då har vi ett verkligt hopp! Gud älskar sin mänsklighet, och han har gjort allt för vår räddning!
Under stunden för ljuständning och bön, var församlingens önskan att få vara med i Guds sändning, att få inge andra människor hopp och tro!
Till sist fick alla ta emot Herrens Välsignelse.

Foto och text: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 170613