Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 11 augusti

Trio_400.JPG

Torbjörn Lantz, Caisa Sveningson, Gunn Altner och Jörgen Lönnmyr

Torbjörn Lantz som är församlingens föreståndare hälsade välkommen till denna gudstjänst, som hade temat ”Tro och liv”. Han läste ifrån Amos 5:21-24, samt ledde i bön.

Efter en första gemensam psalmsång, sjöng en trio bestående av Torbjörn Lantz, Caisa Sveningson och Gunn Altner under Jörgen Lönnmyrs pianoackompanjemang ett par sånger.
Elisabet Bergstrand läste ifrån Rom.7:14-25, innan dagens kollekt insamlades till församlingens verksamhet.

I sin predikan utgick Torbjörn Lantz ifrån Matt.21:28-31, vilken handlar om en man som bad sina söner om hjälp i sin vingård. Den ene ville från början inte hjälpa till, men ångrade sig sedan. Den andre sonen lovade däremot direkt att hjälpa till, men inget arbete blev gjort. Frågan löd: Vilken av sönerna gjorde som fadern ville? Svaret blev den förste sonen, eftersom han till sist hjälpte till.

Ett modernt talesätt som passar in på dagens predikotext: ”Mycket snack och lite verkstad!” Den förste sonen som först sade nej, men som sedan hjälpte till: ”Inget snack och mycket verkstad!” Den andre sonen som direkt lovade att hjälpa till, men som ändå inte gjorde det: ”Mycket snack och ingen verkstad!”

Det är många gånger lätt att lova olika saker, men betydligt svårare att få sakerna genomförda! Från tomt prat till aktiv gärning, det är viljan och aktiviteten som betyder något. Våra handlingar, visar på en vilja att förändra!

Vi skall försöka spegla evangelierna i våra liv, så det får relevans och blir verkligt. Att vi får vara ett ”kristusbrev” i en given situation. För en annan människa, kan det få en avgörande betydelse! När ordet får bli till liv, då får det rik välsignelse! Det som görs i kärlek till Jesus, det är av stort värde.

Innan trion sjöng ytterligare ett par sånger bad vi gemensamt bönen Fader vår. Efter att vi alla fått ta emot Herrens välsignelse, fortsatte gemenskapen runt kaffeborden.

Text: Ingela Andersson. Foto: Mikael Andersson

Senast uppdaterad 130812