Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 10 maj

Delar av styrelsen

Denna gudstjänst på Bönsöndagen, ansvarade församlingens styrelse för. Erik Hällgren som är församlingens ordförande, var dagens predikant, Ingela Andersson var mötesledare och ytterligare några medverkade på olika sätt, genom bibelläsning och bön.

Dagens solist var Valter Svensson från Lidköping, som sjöng ett antal sånger till eget gitarrackompanjemang. Till de gemensamma sångerna, spelade David Nilsson på piano och Lars Gustavsson höll i dagens barnruta.

Erik utgick i sin predikan från Lukas 18:1-8, en text som handlar om änkan och domaren. En ganska dråplig historia, där man lätt kan känna igen sig. Precis som änkan i texten, som visste att hennes enträgna tjat skulle löna sig, så möter dagens ungdomar inte heller några större motgångar.

- Det är många som vi måste förlita oss på, i vårt dagliga liv. Vem litar du och jag på? Litar vi på Gud?

- Gud vill att vi skall lita på honom! Bön är tillit! När vi ber, så är inte det viktiga att få precis det man vill, utan att vi genom bönen håller kontakten med Gud! Gud förlitar sig på, att vi skall leva våra liv i frimodighet! Vi får be Gud om hjälp.

Gudstjänstens avslutning inramades av eftertanke, ljuständning och bön. Alla fick till sist ta emot Herrens välsignelse.

I direkt anslutning till gudstjänsten, följde kyrkkaffe och församlingsmöte, ute i församlingsvåningen.

Text: Ingela Andersson. Foto: Josefine Andersson

Senast uppdaterad 150513