Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 10 augusti

Ingemar Härgestam

Ingemar Härgestam

Bo Rehnstedt som var mötesledare hälsade välkommen, samt delgav några pålysningar. Andreas Widlund läste en av dagens bibeltexter, och Solveig Lindström spelade orgel till de gemensamma psalmsångerna.

Ingemar Härgestam var dagens förkunnare, och han utgick i sin predikan ifrån Matt.7.

- Jesus talade ofta med hjälp av olika bilder! Han kunde lätt fånga människor som ville lyssna på honom, genom sitt fantastiska bildspråk!

- Vi ställs ofta inför olika vägval, olika vägval som alla emellanåt måste göra! Ibland väljer vi väg utan eftertanke, över vart vägen vi väljer kan föra oss. Viktigt att stanna upp och tänka efter, om vägen verkligen leder oss dit vi vill!

- Dåtidens vägar i bibeln var ganska breda, och de befolkades mestadels av sandalprydda människor som promenerade men det förekom också flera åsneekipage. Medan dagens vägar är oerhört mycket bredare, och där stora fordon far fram i mycket höga hastigheter! Allt skall gå så snabbt idag, där saker skall ordnas upp direkt och där inget får haka upp sig! Med dagens bredband, har vi möjligheter att skicka information på mycket kort tid!

- Den största bristen i vår tid, det är att vi saknar tid för stillhet och eftertanke! Vi behöver stanna upp och fundera över, vart vägen egentligen bär oss! Då vi drabbas av motgångar i livet, då stannar vår tillvaro upp ett tag och vårt höga tempo tvingas att bromsa in.

- Det är ofta i de smala passagerna i livet, som vi får göra de största upptäckterna! Vägen var kanske smal, men den ledde till livet!

- Viktigt att vi hittar den rätta vägen, den som leder till livet! Om vi håller för hög hastighet, så är det lätt att vi missar avfarten, som leder oss dit!

- Viktigt att vi som kristna, får fungera som vägvisare för andra! Alla bör få chansen att hitta den här vägen, vilken är öppen för vem som helst!

I slutet av gudstjänsten avsattes tid för ljuständning, bön och eftertanke. Alla fick till sist ta emot Herrens välsignelse. Gemenskapen fortsatte sedan runt kyrkkaffeborden.

Text: Ingela Andersson. Foto: Mikael Andersson

Senast uppdaterad 140813