Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 1 mars

AnnaSara-Dalene_Terje.JPG Terje Dalene, Anders Sunnergren och AnnaSara Dalene.

Anders Sunnergren välkomnade till denna gudstjänst, med temat ”Den kämpande tron”. Därefter sjöngs en lovsångspsalm, till vilken Solveig Lindström spelade orgel.

Kelly Reid läste en av dagens bibeltexter, innan dagens gäster ifrån Hjo tog vid. AnnaSara Dalene sjöng ett antal solosånger, ackompanjerad av sin man Terje på piano.

Efter att Anders Norberg tänt barnens ljus, inbjöd han till dagens söndagsskola. Emil Fransson läste ifrån 2 Kor. 6:1-10 samt ledde i bön.

Erik Hällgren som är församlingens ordförande, informerade om församlingens stundande årsmöte.

Gideoniterna som under många år bedrivit bibelutdelning i skolor, på olika vårdinrättningar och fängelser m m, representerades av Rolf Svantesson, och som berättade om deras verksamhet. En utgångskollekt till Gideoniternas fortsatta arbete samlades in.

Anders Sunnergren utgick i sin predikan från Matt.15:21-28.

- Ett vårtecken som syntes häromdagen, var ett stråk med anländande gäss. De hjälper till att dra varandra, de fungerar som ett team som arbetar tillsammans.

- Det är en vacker bild över hur vi människor kan uppmuntra varandra! När någon är svag, så finns det alltid någon annan som kan stötta. Naturen är verksam, och får påminna oss om ett viktigt beteende!

- Människor som fått lära sig att kämpa, de har ofta betydligt lättare att berätta, vad Gud har gjort för dem. Det finns en färdväg, för alla som kämpar!

Under nattvardsfirandet som följde, fick alla ta emot bröd och vin. I samband med detta, fanns möjlighet att tända ljus och att få förbön.
Bönen Vår Fader bads gemensamt, innan ytterligare en solosång sjöngs. Alla fick till sist ta emot Herrens Välsignelse.

Gemenskapen fortsatte runt kaffeborden ute i caféet.

Text och foto: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 150303