Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 1 juni

Drama-140601.JPG

Jesus och två av hans lärljungar samtalar med varandra. Från vänster Harriet Nilsson, Lars Gustavsson och Karin Gunnarsson.

Temat för dagen var ”Hjälparen kommer”, och Anders Sunnergren som är församlingens föreståndare hälsade välkommen. Gemensam psalmsång varvades med lovsång, vilken leddes av Alice och Emma Bergstrand som även ackompanjerade på piano. Lars-Åke Jåhnson läste ifrån Ps.33: 18-22 samt ledde i bön.

Ett drama utspelade sig, där Jesus och två av hans lärjungar samtalade med varandra, där Jesus berättade att han skulle lämna dem. Dessa personer gestaltades av Andreas Widlund, Lars Gustavsson och Karin Gunnarsson. Mot slutet av dramat kom Harriet Nilsson in som den Helige Ande – ”Hjälparen”, hon påminde lärjungarna om det uppdrag som de fått ifrån Gud.

Därefter följde en dopakt, där två ungdomar blev vuxendöpta. De har genom sin tro, valt att följa Jesus. Efter dopet följde bön och handpåläggning på de döpta.

Anders sade i sin betraktelse att livet är fullt av olika händelser, där dopet är en stor högtid. Ett bibelställe han utgick ifrån var Joh.16:12-15.

- Min hjälp kommer från Herren! Vi behöver verkligen hjälp och stöttning, för vi klarar inte allt på egen hand! Det är viktigt att vi ser på varann, med barmhärtighetens ögon. Det är lika med Jesu ögon! Jesus som ser på oss människor, på ett alldeles speciellt sätt! Just med ”barmhärtighetens ögon”! Jesus är vägen sanningen och livet!

Därefter följde ett nattvardsfirande, där alla som ville fick ta emot Jesu Kristi kropp och blod i form av brödet och vinet.

Bönen ”Vår Fader” bads samt Herrens välsignelse innan slutpsalmen ”En vänlig grönskas rika dräkt” sjöngs gemensamt.

Gemenskapen fortsatte sedan runt kaffeborden.

Text: Ingela Andersson. Foto: Johnny Daremark

Senast uppdaterad 140604