Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 1 februari

David_Jorgen_Erik_v2.jpg

David Nilsson, Jörgen Lönnmyr och Erik Hällgren medverkade med sång och musik.

Erik Hällgren och David Nilsson inledde denna gudstjänst med musik, då de båda spelade trombon respektive piano tillsammans. Anders Sunnergren var mötesledare och även dagens förkunnare, och han hälsade alla välkomna i samband med att han läste en av dagens bibeltexter.

Erik Hällgren fortsatte sedan med att till eget pianoackompanjemang sjunga två solosånger, som också de handlade om nåden och tjänsten. Lars Gustafsson höll i dagens barnruta, som var själva inledningen till söndagsskolan.

Annika Carp läste ifrån Jer. 9:23-24, hon berättade samtidigt om vad ordet Nåd egentligen innebär: Den är en gratis gåva till oss, den visar på Guds sinnelag, den är ett kännetecken för Guds rike. I nåden föds en glädje i att tjäna andra! Hon avslutade med att leda i bön.

I sin predikan utgick Anders Sunnergren ifrån Matt. 20:1-16, där han berörde ämnet Förintelsen, som i dagarna varit extra aktuellt genom befrielsen av Auschwitz. Ett bevis för hur människor kan klara sig från så hemska saker, med hjälp av just Nåden.

- Då ondskan ibland kan få ett hårt grepp, där kan Nåden komma lite i skymundan.

- Ofta ställer vi frågan till varandra, vad kan jag stå till tjänst med? Vi är alla i tjänst! Varje möte vi gör med en annan människa, så gör vi det i tjänst! Att se det fantastiska i att få göra något, för en annan människa.

- I vårt land och i världen i stort, finns det så mycket hat mellan olika grupper i samhället. Då är det viktigt, att vi försöker hitta vägar som är framkomliga! Vi har en oerhörd förmån i att fullkomligt få vältra oss i nåden!

Det efterföljande nattvardsfirandet genomfördes på så sätt, att alla under ytterligare piano- och trombonmusik fick gå mittgången fram, för att få ta emot Jesu Kristi kropp och blod, i form av bröd och vin.

Gudstjänsten innehöll även ett antal gemensamma sånger, till vilka Jörgen Lönnmyr spelade orgel, ljuständning och tid för eftertanke och ytterligare bön.

Alla fick till sist ta emot Herrens välsignelse, innan ett piano- och trombonstycke fick avsluta denna gudstjänst.

Gemenskapen fortsatte sedan runt kaffeborden ute i caféet.

Text: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 150204