Mössebergsgården


Meny

Gudstjänst 18 juni 2017

”Vårt dop”

Torbjorn_Petter_Lantz

Torbjörn Lantz var dagens mötesledare och förkunnare och Petter Lantz sjöng ett antal solosånger.

Annika Wickman läste en av dagens bibeltexter och Solveig Lindström spelade orgel till de gemensamma sångerna.

Torbjörn utgick i sin predikan ifrån Matt.3:11-12, en text som rör vid den kristna trons kärna.
Vi människor består av ett slags skal, som behöver tas bort. Allt vi är som människor är inte förkastligt, utan viss del är värt att ta till vara. Jesus såg det goda i alla människor! (En god kärna!)
Att vara en bibelläsare, och tolka det lästa och använda det i sitt liv!
Dopet är en punkt i tillvaron, då man själv får välja att tillhöra Kristus.
Vad får vi i dopet? Man döps med helig ande och eld, och får då möjlighet att stå till Guds förfogande.
Änglar kan ha så många olika skepnader, då de kommer på besök! Guds röst har så många olika tonlägen, att möta oss människor med!
Gud möter oss med kraft, frimodighet och välsignelse. Viktigt att vi är villiga att gå, när Gud kallar oss!

Alla fick till sist ta emot Herrens välsignelse.

Text och foto: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 170619