Mössebergsgården


Meny

Guds barn

Torbjörn Lantz Torbjörn Lantz

Församlingens tidigare pastor Torbjörn Lantz var både mötesledare, solist samt förkunnare i dagens gudstjänst, vilken hade temat "Guds barn".

Solveig Lindström spelade orgel till de gemensamma sångerna, och Staffan Nilsson läste en av dagens bibeltexter. Torbjörn sjöng ett antal solosånger, till eget gitarrackompanjemang.

I sin predikan utgick Torbjörn ifrån Matt. 2:13-22. Den här texten är egentligen en förfärlig text, med tanke på att den påminner om det våld som makthavare utövar.

- Herodes metoder förekommer på olika sätt än idag, som tar sig uttryck i våld, då själviskheten och egennyttan tar överhanden! Ljuspunkterna i berättelsen är att flyktingmottagandet fungerade i Egypten, då Josef med familj kom flyende. Där fanns en öppen gräns!

- Rubriken "Guds barn", handlar om Jesus, Guds son! Den handlar även om alla Guds barn. Inget kan beveka oss så mycket, som ett litet försvarslöst barn! Vi är Gudagåvor till skapelsen, i det ögonblick som vi föds in i den här världen.

- Det finns en egen väg utstakad för varje människa. Vi behöver människor som växer upp och blir goda människor. Människor som utstrålar godhet, som t.ex Martin Luther King, Nelson Mandela m.fl. Dessa blir på något sätt "Jesuslika" och Guds sändebud i tiden!

- Att få leva i nåd och kärlek, det leder till att utföra gärningar man inte trodde var möjliga. Att få vara Guds barn, det är att leva i trygghet, mitt i en otrygg värld.

Bönen Vår Fader bads gemensamt, innan tid avsattes för ljuständning eftertanke och bön. Efter ytterligare sång, fick alla ta emot Välsignelsen.

Text: Ingela Andersson. Foto: Gunnar Lindgren

Senast uppdaterad 150101