Mössebergsgården


Meny

Fortfarande på väg

Den 21-22 september hade vi vår församlingshelg på Mössebergsgården och minnet lever gott från de dagarna. Men inte bara minnet, utan processen med att ta till vara alla kloka tankar och idéer härifrån är i full gång.

I verksamhetsutskottet har vi sammanställt de anteckningar vi fick till oss och utifrån detta tar vi oss an framtiden. Vid vårt möte i november bjöd vi in dem som var samtalsledare för att ställa lite frågor och bolla några konkreta idéer vi fått utifrån samtalen.

Du som var med under helgen känner nog igen dig när vi säger att två teman framstod som viktigast när vi blickar framåt: En gemenskap och en gudstjänst som berör!

Framöver kommer vi bjuda in till olika församlingsforum där vi fortsätter att samtala kring detta, men redan nu vill vi mer konkret ta till vara på viktiga tankar från helgen. Fyra söndagar efter nyår – 12, 19, 26 januari, samt 2 februari – kommer vi prova en gudstjänstmodell där vi försöker spegla bredden av de önskemål som framkom i grupperna.

Under en vanlig vecka händer otroligt mycket i vår kyrka. Samlingar av olika karaktär och med olika målgrupper, men gudstjänsten är det tillfälle vi tydligast möts – över generationerna och med våra olika inriktningar. Under dessa fyra söndagar hoppas vi att du har möjlighet att vara med för att uppleva och sedan kunna utvärdera: Kan detta vara vårt sätt att fira gudstjänst? Speglar gudstjänstens bredd den bredd vi representerar i församlingen? Öppnar den upp för mötet med Gud?

I samband med gudstjänsten den 2 februari bjuder vi in till ett kyrkfika, då vi gemensamt utvärderar om detta sätt att fira gudstjänst motsvarar den önskan grupperna uttryckt om mångfald och bredd.

Så, ni märker: samtalet lever. Nu bygger vi vidare för framtiden, välkommen med på resan!

Tobias Wahlström

Senast uppdaterad 131209