Mössebergsgården


Meny

Första advent

Koren_7890_161127_400.jpg

Kören

Denna söndag, som inleder det nya kyrkoåret, har för många blivit en tradition att delta i en gudstjänst någonstans.

Kyrksalen var tämligen fullsatt och många extra ljus hade tänts, då församlingens pastor Bernt-Olof Jonasson hälsade välkommen.

Många av de fantastiska adventssångerna sjöngs gemensamt, till Solveig Lindströms orgelackompanjemang.

Församlingens kör sjöng ett antal sånger, under Harriet Nilssons ledning och pianoackompanjemang.

En offergång hölls, till förmån för församlingens arbete. En brassgrupp med trombon och trumpet spelade till de gemensamma sångerna, samt under själva offerinsamlingen.

Bernt-Olof utgick i sin predikan från Matt.21:1-9, en text som inger hopp och framtidstro. Det som profeterna hade talat om, gick nu i uppfyllelse.

- Att få sätta in sitt eget liv i Guds stora räddningsplan, det inger hopp och tro! Gud behöver vår medverkan även idag, för att vi skall förmedla glädjebudskapet till andra människor. Då är vi med och bereder väg, precis som i psalmsången ” Bereden väg för Herran”.

Alla fick ta emot Herrens välsignelse, innan gemenskapen fortsatte runt kaffeborden ute i caféet.

Text och foto: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 161128