Mössebergsgården


Meny

Förlåtelse utan gräns

Britta_Hermansson_200.jpg

Britta Hermansson

Anders Sunnergren, som är församlingens pastor och föreståndare, fungerade som mötesledare i denna gudstjänst.

Madelen Andersson sjöng ett antal solosånger till eget pianoackompanjemang. Anita Edenvik spelade till de unisona sångerna, Staffan Nilsson läste en av dagens bibeltexter och Harriet Nilsson höll i en barnruta, som var själva inledningen till dagens söndagsskola.

Britta Hermansson, riksevangelist från Göteborg, var det som höll i dagens förkunnelse. Hon började med att ställa en fråga: Vem är jag, och vem vill jag vara? Uppmaningen till oss var och en lyder: Att lägga örat till den värld som vi lever i! Att vi skall leva i denna världen, men inte av den!

- Samtalet mellan oss människor, är oerhört viktigt och värdefullt! På samma sätt som Gud möter oss där vi är, så skall vi möta våra medmänniskor där de befinner sig!

- Viktigt att leva i försoningens och förlåtelsens atmosfär.

En stund avsattes för eftertanke, bön och ljuständning.

Gudstjänsten avslutades med Välsignelsen som sjöngs av Madelen Andersson.

Gemenskapen fortsatte runt kaffeborden ute i caféet.

Text och foto: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 151115