Mössebergsgården


Meny

Bibelhelg med Anders Sjöberg

i Equmeniakyrkan 12 – 14 maj 2017

Kören sjunger

Anders Sjöberg, pastor, bibellärare, föreläsare och författare mm, var talare vid fyra olika samlingar på Mössebergsgården under den gångna helgen.
Ett ungdomsmöte hölls på fredagkvällen, två bibelsamlingar under lördagen och i en avslutande gudstjänst på söndagen.
Temat för helgen var: ”Att låta bibeln bli till hjälp, för att kunna växa i tro”.

Församlingens föreståndare Bernt-Olof Jonasson var mötesledare, kören sjöng ett antal sånger under Harrieth Nilssons ledning och till Anita Edenviks pianoackompanjemang.

Anders Sjöberg utgick i sin predikan ifrån Johannesevangeliet, och de 7 under och tecken som Jesus gjorde. Alla dessa tecken leder till att människor kommer till tro.
Det handlar bland annat om att överlåta sin tid i Guds hand, och vila i att Gud har koll. Att överlåta det rumsliga perspektivet till Gud, sina förutsättningar, sina tillgångar, sina omständigheter och sitt liv, då Gud är Herre över död och liv.
Allt detta blir en hjälp för att kunna växa i tro!
En stund avsattes för bön och ljuständning innan kören till sist sjöng Välsignelsen.
Gemenskapen fortsatte sedan runt kyrkkaffeborden ute i cafét.

Text och bild: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 170515