Mössebergsgården


Meny

Årshögtiden 9 mars

David Wedegård

David Wedegård

Temat för dagens texter var ”Prövningens stund”, vilket genomsyrade det mesta som förekom i både bibelläsning, predikan och sång.

Tobias Wahlström som är församlingens ungdomspastor fungerade som mötesledare. Erik Hällgren berättade lite från församlingens årsmöte, vilket hölls dagen innan.

En av ”skolcoacherna” på Centralskolan i Falköping, berättade lite om deras arbete bland eleverna på skolan. Alla uppmanades att be för det här skolprojektet!

I gudstjänsten så varvades lovsång med gemensam psalmsång! Församlingen hade även glädjen att få välkomna två nya medlemmar.
Lars Gustavsson inbjöd alla barn till dagens söndagsskola, genom att berätta lite om vad som skulle hända där.

Ingela Andersson läste en av dagens texter som var hämtat ifrån Ps.31:2-6, och pratade samtidigt om de prövningar som vi människor kan utsättas för. Gud har inte lovat oss att slippa ifrån dem, men däremot är vi lovade att bli burna igenom alla svåra perioder vi kan hamna i!

David Wedegård som går sista terminen på sin pastorsutbildning, utgick i sin predikan från Hebr. 5: 7-10.

- Vi behöver ha argument för att tro, det är viktigt! Vi har funnit en skatt i vår tro, och det är det eviga livet! Tron ger oss kraft! Det här hoppet, det är oerhört kraftfullt! Dödens gräns gäller inte längre för oss!

- Den kristna tron handlar om att följa Jesus, och att försöka efterlikna honom i allt! Gud vill inte sjukdom och lidande, men i prövningens stund så finns Gud mitt i vårt lidande! I Guds namn får vi frimodighet och styrka, samt uthållighet i prövningens stund.

Tid avsattes för ljuständning och bön. Bönen Vår Fader bads gemensamt innan alla fick ta emot Herrens Välsignelse. Gemenskapen fortsatte runt kyrkkaffeborden ute i caféet.

Text: Ingela Andersson. Foto: Johnny Daremark

Senast uppdaterad 140311