Mössebergsgården


Meny

Anders Sunnergren avskedspredikade

FAM_SUNNERGREN_IMG_6339_v3_400.jpg

Familjen Sunnergren: Anna, Malva, Linnéa och Anders.

Församlingens pastor Anders Sunnergren höll sin avskedspredikan vid söndagens gudstjänst på Mössebergsgården.

Temat för denna söndag var ”Guds Hus”, denna gudstjänst innehöll mycket sång och musik, där duettsången ljöd vid flera olika tillfällen. Gunn Thyberg Altner och Caisa Sveningson sjöng till Anita Edenviks pianoackompanjemang.

David Nilsson spelade piano till de gemensamma sångerna, samt till sin och Alice Bergstrands sång. Elisabeth Bergstrand läste en av dagens bibeltexter, och Ingela Andersson ansvarade för mötesledningen.

Anders Sunnergren utgick i sin avskedspredikan från Mark.11:15-19, en text som handlar om då Jesus körde ut alla dem som bedrev försäljning i Guds Hus.

- Guds Hus eller bönens hus, där Kristus är hörnstenen som bär upp allt. Korset är en symbol för detta! Guds församling utgör byggstenarna, som får vara med och forma Guds hus.

- Guds hus i form av missionshus, kyrkor och katedraler, ser så olika ut runtom i vår värld! Bönens Hus, där allas lika värde finns.

- Vi får vara i Guds Nåd, utan att i gengäld behöva prestera någonting.

Mot slutet av gudstjänsten fick alla möjlighet att ta emot Herrens Heliga Nattvard.

Det gavs möjlighet att tända ljus i ljusbäraren, samtidigt som bönen och eftertanken stod i centrum. Alla fick till sist ta emot Herrens välsignelse.

I anslutning till gudstjänsten följde ett avskedssamkväm för pastorsfamiljen Sunnergren. Församlingens pastor och föreståndare Anders kommer nu att gå vidare till annan tjänst.

Vi önskar Anders och familjen Guds rika välsignelse inför framtiden, och tackar Gud för vad de fått betyda för Equmeniakyrkan Falköping.

Text: Ingela Andersson. Foto: Gunnar Lindgren

Senast uppdaterad 160110