Mössebergsgården


Meny

Alla helgons dag 2013

Alla helgons dag 2013

Kören inledde gudstjänsten med att till kantor Tore Svenssons pianoackompanjemang, sjunga en sång om himlen. Pastor Anders Sunnergren hälsade välkommen, och läste sedan en av dagens texter från Hebr. 12:1-3 samt ledde i bön. Både psalm- och körsångerna denna dag, hade temat ”Himlen”.

Alla som avlidit i församlingen under det gångna året, fick varsitt ljus tänt framme på nattvardsbordet. I år var det sju ljus som tändes, samt ett extra ljus, för någon som man särskilt tänkte på.

Anders påminde i sin predikan om alla ljus som brinner så vackert på våra kyrkogårdar, under den här helgen.

- En helg då vi ryms av tacksamhet, men även av vemod. Alla de som gått före oss, med de många frågor som aldrig ens hann bli ställda! När döden väl inträder, så sker det ofta hastigt. Alla Helgons dag, eller alla själars dag! Helgon, det är de som visar på Gud! Vi människor som fortfarande lever, kan ju också visa på Gud, genom att vi fungerar som förebilder på olika sätt!

En uppmuntran och samtidigt en uppmaning till oss var och en, att vi skall vara små ljus ute i världen, där vi får lysa upp och återspegla Herrens sken! Matt.5:13-16.

- Ett ljus som får skina upp ett rum, är värt så otroligt mycket. Viktigt att vi var och en ställer oss frågan, vilka vill jag vara ett ljus för?

En stund avsattes i stillhet, bön och eftertanke, innan kören avslutade med ett körpostludium, fick vi alla ta emot Herrens välsignelse.

Text och foto: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 131104