Mössebergsgården


Meny

Adventsgudstjänsten 1 dec

Koren-131201.JPG

Kören sjöng under ledning av Torbjörn Lantz

Församlingens kör inledde genom att sjunga en adventssång, innan Anders Sunnergren som är församlingens föreståndare hade en kort adventsbetraktelse. Kören sjöng sedan tillsammans med församlingen i ytterligare en adventssång.

Efter att Anders Sunnergren hälsat både gudstjänstbesökare och närradiolyssnare välkomna, så tändes det första adventsljuset.

Tre ungdomar hälsades välkomna in i församlingen, och den akten avslutades med bön.

Lars Gustavsson höll i dagens barnruta, och inbjöd samtidigt till dagens söndagsskola. Jörgen Lönnmyr läste en av dagens texter som var hämtat ifrån Matt. 21:1-9, och avslutade sedan med att be en bön.

Kören sjöng ytterligare en sång, innan församlingens ordförande Erik Hällgren höll ett kollekttal inför dagens offerinsamling, som oavkortat gick till byggfonden.

Församlingens ungdomspastor Tobias Wahlström, utgick i sin predikan från Upp. 5:1-5. Han började med att ge oss en bakgrund till Uppenbarelseboken, för att vi lättare skulle kunna förstå själva syftet. Uppenbarelseboken är skriven både till en specifik situation, men även skriven till alla tider. Boken är skriven under en pressad situation, då många människor kom till tro, samtidigt som de kristnas förföljelse ökade med varje ny kejsare som valdes. Johannes som skrev boken, var under den här perioden en politisk fånge på ön Patmos.

- Det pågår en osynlig kamp, där Gud har kontrollen. Uppenbarelseboken ger hopp, för att inte ge upp! Johannes hör en röst som säger, gråt inte! Det är Herren Jesus Kristus, som har makt att vända utvecklingen.

- När man stundtals inte ser någon väg vidare och då det blir totalstopp! Om man kommer i ett sådant läge, vad kan man då göra? Man kan tro, och man kan hoppas! Vår tro innebär ju att hoppas! Jesus Kristus dyker varje dag upp med hopp till oss! Vi får lägga allt, plus oss själva i Guds händer.

Tobias gjorde en jämförelse med Tolkiens bok ” Sagan om ringen”, där kampen mellan ont och gott i världen och i oss själva. Vem skall någonsin sätta stopp för all ondska?

- Orden i Uppenbarelseboken är riktade till dig och mig, och detta är lösningen på all oro! Vi är kallade till att sprida det här budskapet, som är ämnat för alla!

Ytterligare psalmsång, innan tid avsattes för ljuständning och eftertanke. Bönen Vår Fader bads gemensamt, innan vi fick ta emot Herrens välsignelse.

Kören avslutade med ännu en mäktig adventssång, innan gemenskapen fortsatte runt kyrkkaffeborden.

Text: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 131204